top of page
Ara

Çin menşeli cep çakmakları ithalatında antidamping vergisi 5 yıl daha uzatıldı

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca 7 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/35 sayılı Tebliğ çerçevesinde, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9613.10.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları”, 9613.20.00.00.11 GTİP’i altında yer alan “ateşleme sistemi elektrikli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep çakmakları”, 9613.20.00.00.19 GTİP’i altında yer alan “diğer ateşleme sistemli olanlardan doldurulabilen gazlı cep çakmakları” ve 9613.90.00.00.11 GTİP altında yer alan “plastikten gaz haznesi (gaz içersin, içermesin)” ithalatında uygulamada bulunan antidamping vergileri bazı değişikliklerle 5 yıl daha yürürlükte kalacak. Bakanlık Tebliği'nde, 9613.20.00.00.19 GTİP'nun ilave edildiği ve 9613.90.00.00.11 GTİP için vergi miktarının 0,01'den 0,02 ABD Doları'na çıkarıldığı görülmektedir. Vergi oranları aşağıda yer almaktadır:


Dampinge Karşı Vergi

(ABD Doları/adet)

9613.10.00.00.00 Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları ....................... 0,05

9613.20.00.00.11 Ateşleme sistemi elektrikli olanlardan yalnız

plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep çakmakları ............ 0,05

9613.20.00.00.19 Diğer ateşleme sistemli olanlardan doldurulabilen

gazlı cep çakmakları ................................................................ 0,05

9613.90.00.00.11 Plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin) ..................... 0,0216 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page