top of page
Ara

Çin Menşeli Gazlı Fırın ve Ocaklarda Kullanılan Ateşleyicilerin İthalatında Damping Vergisi


T.C. Ekonomi Bakanlığı, 19 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/22 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında, 9613.80.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar)” ithalatında %24,55 oranında anti-damping vergisi uygulanmasına karar vermiştir. Konuyla ilgili Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yürürlükten Kalkan Antidamping Önlemleri

Ticaret Bakanlığı'nca 20 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/21 sayılı Tebliğ çerçevesinde, 6911.10 gümrük tarife pozisyonunda yer alan Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası ürünleri ile

bottom of page