top of page
Ara

Çin Menşeli Gazlı Fırın ve Ocaklarda Kullanılan Ateşleyicilerin İthalatında Damping Vergisi


T.C. Ekonomi Bakanlığı, 19 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/22 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında, 9613.80.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar)” ithalatında %24,55 oranında anti-damping vergisi uygulanmasına karar vermiştir. Konuyla ilgili Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

#ateşleyiciler #Çin

2 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca 27 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/6 sayılı Tebliğ'de, yürürlük süresinin dolması ve bu sürenin dolmasından önce yerli üreticilerce verginin devamı için ba

bottom of page