Ara

Çin Menşeli Gazlı Fırın ve Ocaklarda Kullanılan Ateşleyicilerin İthalatında Damping Vergisi


T.C. Ekonomi Bakanlığı, 19 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/22 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında, 9613.80.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar)” ithalatında %24,55 oranında anti-damping vergisi uygulanmasına karar vermiştir. Konuyla ilgili Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

#ateşleyiciler #Çin

2 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Polyester elyaf ithalatında korunma önlemi uygulanmasına ilişkin 4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24 Ağustos 2021 tarih ve 31578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Karar kapsamında, 550