top of page
Ara

Çin Menşeli Granit İthalatında Uygulanan Dampinge Karşı Vergi 5 Yıl Uzatıldı


T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 24 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/19 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında, 6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonlarında sınıflandırılan Çin HC menşeli "granit" ithalatında uygulanmakta olan ton başına 174 ABD Doları tutarındaki dampinge karşı verginin, 5 yıl daha devamına karar verilmiştir. Söz konusu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

#Çin #granit

11 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca 27 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/6 sayılı Tebliğ'de, yürürlük süresinin dolması ve bu sürenin dolmasından önce yerli üreticilerce verginin devamı için ba

bottom of page