top of page
Ara

Çin Menşeli Kontrplak İthalatında Uygulanan Dampinge Karşı Vergi Devam Edecek


Resmi Gazete'de 22 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan 2018/18 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında, Çin HC menşeli kontrplak ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı verginin 5 yıl daha devamına karar verilmiştir. Vergi konusu ürün kapsamı, 4412.33 tarife pozisyonu ilave edilerek, gümrük tarife pozisyonları itibariyle 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 olarak değiştirilmiş, dampinge karşı vergi miktarı ise, 240 USD/m3'ten, 140 USD/m3'e düşürülmüştür. Söz konusu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

#Çin #kontrplak

6 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca 27 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/6 sayılı Tebliğ'de, yürürlük süresinin dolması ve bu sürenin dolmasından önce yerli üreticilerce verginin devamı için ba

bottom of page