Ara

ABD menşeli kraftlayner kağıt ithalatında antidamping vergisinin askıya alınma süresi 1 yıl uzatıldı

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca, 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/1) kapsamında, ABD menşeli beyazlatılmamış kraftlayner kağıt ithalatında CIF bedelin %12,24’ü ile %19,96’sı arasında firma bazında değişen oranlarda uygulanmakta olan antidamping vergilerinin 9 ay süreyle askıya alınması kararı, 6 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/5 numaralı Tebliğ ile "1 yıl süreyle" uzatıldı.


#kağıt #kraftlaynerkağıtlar #antidamping #ABD

1 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Polyester elyaf ithalatında korunma önlemi uygulanmasına ilişkin 4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24 Ağustos 2021 tarih ve 31578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Karar kapsamında, 550