top of page
Ara

ABD menşeli kraftlayner kağıt ithalatında antidamping vergisinin askıya alınma süresi 1 yıl uzatıldı

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca, 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/1) kapsamında, ABD menşeli beyazlatılmamış kraftlayner kağıt ithalatında CIF bedelin %12,24’ü ile %19,96’sı arasında firma bazında değişen oranlarda uygulanmakta olan antidamping vergilerinin 9 ay süreyle askıya alınması kararı, 6 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/5 numaralı Tebliğ ile "1 yıl süreyle" uzatıldı.


2 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page