top of page
Ara

Almanya, İtalya ve İspanya'dan kumaş ithalatında antidamping vergisi (önlemin etkisiz kılınması)

Almanya, İtalya ve İspanya menşeli ve/veya çıkışlı, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 gümrük tarife pozisyonları ile 54.07 kapsamında çok sayıda GTİP altında kayıtlı kumaş ithalatına yönelik olarak yürütülen "önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma" sonucunda, T.C. Ticaret Bakanlığı'nca 26 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/41 sayılı Tebliğ çerçevesinde, Çin menşeli bu ürünlere için uygulanan mevcut antidamping vergilerini etkisizleştirdiği tespit edilen firmalara, %21,13, %42,44 ve %44 oranlarında antidamping vergileri uygulanmasına karar verilmiştir.

8 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca 27 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/6 sayılı Tebliğ'de, yürürlük süresinin dolması ve bu sürenin dolmasından önce yerli üreticilerce verginin devamı için ba

bottom of page