Ara

Almanya ve İsveç'e Antidamping Vergisi


Almanya ve İsveç menşeli "sodyum perkarbonat" (GTİP: 2836.99.90.10.00) ithalatında dampinge karşı vergi uygulanmasına karar verildi. T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/7 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'e göre, Alman Solvay Chemicals GmbH firması için %5, diğer Almanya firmaları ve tüm İsveç firmaları için %12 oranında antidamping vergisi uygulanacaktır. Söz konusu antidamping vergisi, yukarıda belirtilen tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

#sodyumperkarbonat #Almanya #İsveç

1 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Polyester elyaf ithalatında korunma önlemi uygulanmasına ilişkin 4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24 Ağustos 2021 tarih ve 31578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Karar kapsamında, 550