top of page
Ara

Almanya ve İsveç'e Antidamping Vergisi


Almanya ve İsveç menşeli "sodyum perkarbonat" (GTİP: 2836.99.90.10.00) ithalatında dampinge karşı vergi uygulanmasına karar verildi. T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/7 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'e göre, Alman Solvay Chemicals GmbH firması için %5, diğer Almanya firmaları ve tüm İsveç firmaları için %12 oranında antidamping vergisi uygulanacaktır. Söz konusu antidamping vergisi, yukarıda belirtilen tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

#sodyumperkarbonat #Almanya #İsveç

3 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Ticaret Bakanlığı'nca 20 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/21 sayılı Tebliğ çerçevesinde, 6911.10 gümrük tarife pozisyonunda yer alan Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası ürünleri ile

bottom of page