top of page
Ara

Bisiklet İthalatında Gözetim Uygulaması


T.C. Ekonomi Bakanlığı'nca Resmi Gazete'de 2 Mart 2018 tarihinde yayımlanan 2018/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, 8712.00 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan “motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar” ithalatında 200 ABD Doları/Adet ve 8714.91.10 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan "çerçeveler" (bisikletler için) ithalatında 25 ABD Doları/Adet birim gümrük kıymeti tespit edilmiştir. Söz konusu önlem, ilgili tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

#Bisikletler

14 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca 27 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/6 sayılı Tebliğ'de, yürürlük süresinin dolması ve bu sürenin dolmasından önce yerli üreticilerce verginin devamı için ba

bottom of page