top of page
Ara

Duvar kağıdı ithalatında ek mali yükümlülük


T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 10.08.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 18 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında, 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan, "duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları" ithalatında, 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu ek mali yükümlülük, gümrük idaresi tarafından, 6.8.2018-5.8.2019 döneminde 3,75 USD/Kg, 6.8.2019-5.8.2020 döneminde 3,5 USD/Kg, 6.8.2020-5.8.2021 döneminde 3,25 USD/Kg olarak, gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecektir. Diğer taraftan, gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak her bir dönem için 1.043 ton (ülke başına bir dönemde en çok 347 ton) tarife kontenjanı açılmıştır. Konuyla ilgili Karar, 6.8.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

#DuvarKağıtları

11 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca 27 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/6 sayılı Tebliğ'de, yürürlük süresinin dolması ve bu sürenin dolmasından önce yerli üreticilerce verginin devamı için ba

bottom of page