top of page
Ara

Elektrikli Kornalar, Sirenler İthalatında Gözetim


Resmi Gazete'de 3 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan 2018/7 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, ülke ayrımı yapılmaksızın, gözetim uygulanmasına karar verilmiştir. Gözetime tabi ürünler ve asgari birim gümrük kıymeti şu şekildedir:

8512.30.90.00.11 Elektrikli kornalar: 10 USD/Kg

8512.30.90.00.12 Sirenler: 10 USD/Kg

8512.30.90.00.19 Diğerleri: 15 USD/Kg

8531.10.30.00.19 Diğerleri: 10 USD/Adet

Gözetim Tebliği, yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ'de ayrıca, 31/12/2008 tarihli ve 27097 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Tebliğ No: 2008/20) yürürlükten kaldırıldığı belirtilmektedir.

3 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page