Ara

Elektrikli Kornalar, Sirenler İthalatında Gözetim


Resmi Gazete'de 3 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan 2018/7 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, ülke ayrımı yapılmaksızın, gözetim uygulanmasına karar verilmiştir. Gözetime tabi ürünler ve asgari birim gümrük kıymeti şu şekildedir:

8512.30.90.00.11 Elektrikli kornalar: 10 USD/Kg

8512.30.90.00.12 Sirenler: 10 USD/Kg

8512.30.90.00.19 Diğerleri: 15 USD/Kg

8531.10.30.00.19 Diğerleri: 10 USD/Adet

Gözetim Tebliği, yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ'de ayrıca, 31/12/2008 tarihli ve 27097 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Tebliğ No: 2008/20) yürürlükten kaldırıldığı belirtilmektedir.

#ElektrikliKornalar #Sirenler

2 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Polyester elyaf ithalatında korunma önlemi uygulanmasına ilişkin 4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24 Ağustos 2021 tarih ve 31578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Karar kapsamında, 550