top of page
Ara

Forklift ithalatında gözetim

Forkliftler ve kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları ithalatında gözetim uygulanmasını öngören T.C. Ticaret Bakanlığı Tebliği (Tebliğ no. 2019/8) 21 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ'e göre, gözetim tutarları şu şekildedir:


G.T.İ.P. Birim Gümrük Kıymeti

------------------------------------------------------------------

8427.10.10.00.00 6 ABD Doları/kg

------------------------------------------------------------------

8427.10.90.00.00 8 ABD Doları/kg

------------------------------------------------------------------

8427.20.11.00.00

8427.20.19.00.00

8427.20.90.00.00 4 ABD Doları/kg

8427.90.00.10.00

8427.90.00.90.00

------------------------------------------------------------------#gözetim #forklift

25 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca 27 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/6 sayılı Tebliğ'de, yürürlük süresinin dolması ve bu sürenin dolmasından önce yerli üreticilerce verginin devamı için ba

bottom of page