top of page
Ara

İran Çıkışlı Granit İthalatında Damping Vergisi


19 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/25 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında, 6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonlarında sınıflandırılan "granit" ithalatında 174 USD/ton anti-damping vergisi uygulanmasına karar verilmiştir. İran'da yerleşik “Arsam Granite Gharb Co.” ve “Lal Umran Kasır Sang Granite Co.” firmaları söz konusu önlemden muaf tutulmuştur. T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın bahse konu tebliğinde, İran'da yerleşik firmaların Çin'e karşı uygulanmakta olan mevcut vergiyi etkisiz kıldığı ifade edilmektedir. Konuyla ilgili Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

#granit

141 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca 27 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/6 sayılı Tebliğ'de, yürürlük süresinin dolması ve bu sürenin dolmasından önce yerli üreticilerce verginin devamı için ba

bottom of page