Kontrplak İthalatında Gözetim


T.C. Ekonomi Bakanlığı, Resmi Gazete'de 8 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan 2018/2 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, kontrplak ithalatında 580 USD/m3 tutarında gözetim uygulanmasına karar vermiştir.

Gözetime tabi gümrük tarife istatistik pozisyonları ve ürünler şu şekildedir:

4412.10.00.00.00 “Bambudan olanlar”

4412.31 “En az bir dış yüzü tropikal ağaçlardan olanlar”

4412.33.00.00.00 “Diğerleri, en az bir dış yüzü kızılağaç (Alnus spp.), dişbudak (Fraxinus spp.), kayın (Fagus spp.), huş ağacı (Betula spp.), kiraz (Prunus spp.), kestane (Castanea spp.), karaağaç (Ulmus spp.), okaliptüs (Eucalyptus spp.), hikori (Carya spp.), atkestanesi (Aesculus spp.), lime (Tilia spp.), akçaağaç (Acer spp.), meşe (Quercus spp.), çınar (Platanus spp.), kavak ve titrek kavak (Populus spp.), yalancı akasya (Robinia spp.), lale ağacı (Liriodendron spp.) veya ceviz (Juglans spp.) türlerinden olanlar (geniş yapraklı olanlar)”

4412.34.00.00.00 "Diğerleri, en az bir dış yüzü 4412.33 alt pozisyonunda belirtilenlerin dışında kalan geniş yapraklı türlerden olanlar"

4412.39.00.00.00 "Diğerleri, her iki dış yüzü de iğne yapraklılardan olanlar"

Söz konusu gözetim uygulaması, yukarıda belirtilen tebliğin yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girecektir. Diğer taraftan, 27/3/2010 tarihli ve 27534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

#kontrplak

4 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Gözetim Tebliğlerinde Toplu Değişiklikler

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca 7 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan gözetim tebliğleri kapsamında, çelik (borular), mobilya, elektrikli cihazlar (hoperlörler, voltmetreler, otomatlar, kaynak

©2017 Profi Danışmanlık

Adres: Cevizlidere Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 188/11, Çankaya/Ankara

Tel/Faks: 0312 473 44 64  *  GSM: 0530 178 34 66  *   E-posta: iletisim@profidanismanlik.com