Kraftlayner Kağıt İthalatında Dampinge Karşı Vergiler


T.C. Ekonomi Bakanlığı, Resmi Gazete'de 19 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan 2018/12 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında, Brezilya, Finlandiya, Polonya ve Rusya Federasyonu menşeli kraftlayner kağıt ithalatında dampinge karşı vergi uygulanmasına karar vermiştir.

Dampinge karşı vergilere tabi ürünler ve vergi oranları şu şekildedir:

4804.11.11.10.00 “Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları”

4804.11.15.10.00 “Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları”

4804.11.90.10.11 “m2. ağırlığı 150 gr. dan az olanlar”

4804.11.90.10.12 "m2 .ağırlığı 150 gr. veya daha fazla, fakat 175 gr. dan az olanlar"

Finlandiya: Stora Enso OYJ (%11,34), Diğerleri (%11,34)

Rusya Fed.: Ilim Group JSC (%5,28), Diğerleri (%11,19)

Polonya: Mondi Swiecie S.A. (%5), Diğerleri (%11)

Brezilya: Klabin S.A. (%5,27), Diğerleri (11,21)

Söz konusu dampinge karşı vergiler, yukarıda belirtilen tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

#Kraftlaynerkağıt #Finlandiya #Rusya #Brezilya #Polonya

23 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Gözetim Tebliğlerinde Toplu Değişiklikler

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca 7 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan gözetim tebliğleri kapsamında, çelik (borular), mobilya, elektrikli cihazlar (hoperlörler, voltmetreler, otomatlar, kaynak

©2017 Profi Danışmanlık

Adres: Ümit Mahallesi, 2539. Sokak No: 18 Ofis 10, Çankaya/Ankara

Tel/Faks: 0312 473 44 64  *  GSM: 0530 178 34 66  *   E-posta: iletisim@profidanismanlik.com