top of page
Ara

Kraftlayner Kağıt İthalatında Dampinge Karşı Vergiler


T.C. Ekonomi Bakanlığı, Resmi Gazete'de 19 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan 2018/12 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında, Brezilya, Finlandiya, Polonya ve Rusya Federasyonu menşeli kraftlayner kağıt ithalatında dampinge karşı vergi uygulanmasına karar vermiştir.

Dampinge karşı vergilere tabi ürünler ve vergi oranları şu şekildedir:

4804.11.11.10.00 “Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları”

4804.11.15.10.00 “Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları”

4804.11.90.10.11 “m2. ağırlığı 150 gr. dan az olanlar”

4804.11.90.10.12 "m2 .ağırlığı 150 gr. veya daha fazla, fakat 175 gr. dan az olanlar"

Finlandiya: Stora Enso OYJ (%11,34), Diğerleri (%11,34)

Rusya Fed.: Ilim Group JSC (%5,28), Diğerleri (%11,19)

Polonya: Mondi Swiecie S.A. (%5), Diğerleri (%11)

Brezilya: Klabin S.A. (%5,27), Diğerleri (11,21)

Söz konusu dampinge karşı vergiler, yukarıda belirtilen tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

#Kraftlaynerkağıt #Finlandiya #Rusya #Brezilya #Polonya

33 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Ticaret Bakanlığı'nca 20 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/21 sayılı Tebliğ çerçevesinde, 6911.10 gümrük tarife pozisyonunda yer alan Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası ürünleri ile

bottom of page