Ara

Musluk ve Valf İthalatında Gözetim


Resmi Gazete'de 16 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan 2018/6 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, ülke ayrımı yapılmaksızın, sıhhi tesisat musluk ve valfleri ithalatında gözetim uygulanmasına karar verilmiştir. Gözetime tabi ürünler ve asgari birim gümrük kıymeti şu şekildedir:

8481.30.99.00.00 Diğerleri:...................... 15 USD/Kg

8481.80.11.00.00 Karıştırıcı valfler:.......... 15 USD/Kg

8481.80.19.00.01 Sensörlü olanlar:.......... 15 USD/Kg

8481.80.19.00.09 Diğerleri:....................... 15 USD/Kg

8481.80.19.00.12 Valfler:.......................... 12 USD/Kg

8481.80.39.00.00 Diğerleri:....................... 15 USD/Kg

8481.80.81.00.00 Küresel ve konik valfler: 12 USD/Kg

8481.80.85.00.00 Kelebek valfler:............. 12 USD/Kg

Gözetim Tebliği, yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ'de ayrıca, 14/4/2006 tarihli ve 26139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/6), 19/4/2006 tarihli ve 26144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/8) ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 altıncı mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/21) yürürlükten kaldırıldığı belirtilmektedir.

#Musluklar #Valfler #SıhhiTesisat

36 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Polyester elyaf ithalatında korunma önlemi uygulanmasına ilişkin 4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24 Ağustos 2021 tarih ve 31578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Karar kapsamında, 550