Musluk ve Valf İthalatında Gözetim


Resmi Gazete'de 16 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan 2018/6 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, ülke ayrımı yapılmaksızın, sıhhi tesisat musluk ve valfleri ithalatında gözetim uygulanmasına karar verilmiştir. Gözetime tabi ürünler ve asgari birim gümrük kıymeti şu şekildedir:

8481.30.99.00.00 Diğerleri:...................... 15 USD/Kg

8481.80.11.00.00 Karıştırıcı valfler:.......... 15 USD/Kg

8481.80.19.00.01 Sensörlü olanlar:.......... 15 USD/Kg

8481.80.19.00.09 Diğerleri:....................... 15 USD/Kg

8481.80.19.00.12 Valfler:.......................... 12 USD/Kg

8481.80.39.00.00 Diğerleri:....................... 15 USD/Kg

8481.80.81.00.00 Küresel ve konik valfler: 12 USD/Kg

8481.80.85.00.00 Kelebek valfler:............. 12 USD/Kg

Gözetim Tebliği, yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ'de ayrıca, 14/4/2006 tarihli ve 26139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/6), 19/4/2006 tarihli ve 26144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/8) ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 altıncı mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/21) yürürlükten kaldırıldığı belirtilmektedir.

#Musluklar #Valfler #SıhhiTesisat

25 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Gözetim Tebliğlerinde Toplu Değişiklikler

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca 7 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan gözetim tebliğleri kapsamında, çelik (borular), mobilya, elektrikli cihazlar (hoperlörler, voltmetreler, otomatlar, kaynak

©2017 Profi Danışmanlık

Adres: Cevizlidere Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 188/11, Çankaya/Ankara

Tel/Faks: 0312 473 44 64  *  GSM: 0530 178 34 66  *   E-posta: iletisim@profidanismanlik.com