top of page
Ara

Polietilen tereftalat cips ithalatında korunma önlemi

Polietilen tereftalat cips ithalatında korunma önlemi uygulanmasına ilişkin 3192 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13 Kasım 2020 tarih ve 31303 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


Söz konusu Karar kapsamında, 3907.69.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan polietilen tereftalat cips (PET Cips) ithalatında, Karar'ın yayımını takip eden otuzuncu günden başlamak üzere ilk yıl 0,060, ikinci yıl 0,058 ve üçüncü yıl 0,056 ABD Doları/Kg tutarında "ek mali yükümlülük" tahsil edilecektir.


Diğer taraftan, söz konusu Karar kapsamında, az gelişmiş ve gelişmekte olan bazı ülkeler menşeli PET Cips ithalatı için (Karar'da ülke listesi yer almaktadır) 10.926 ton tarife kontenjanı açılmıştır.


#Korunmaönlemi #petcips #polietilentereftalat

6 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca 27 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/6 sayılı Tebliğ'de, yürürlük süresinin dolması ve bu sürenin dolmasından önce yerli üreticilerce verginin devamı için ba

bottom of page