top of page
Ara

Polyester Elyaf İthalatında Uygulanan Dampinge Karşı Vergiler 5 Yıl Daha Uzatıldı


Resmi Gazete'de 20 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan 2018/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında, Güney Kore ve Endonezya menşeli “poliesterlerden sentetik devamsız lifler (poliester elyaf)" (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 5503.20.00.00.00) ithalatında 16/5/2012 tarihinden bu yana uygulanmakta olan antidamping vergilerinin 5 yıl daha aynı oranlarda devamına karar verilmiştir.

Dampinge karşı vergilere tabi ülkeler, firmalar ve vergi oranları şu şekildedir:

Güney Kore: Tüm firmalar (%6,20)

Endonezya: P.T. Indorama Synthetics Tbk (%6,20), Diğerleri (%12)

Söz konusu dampinge karşı vergiler, yukarıda belirtilen tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

42 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page