Ara

Polyester Elyaf İthalatında Uygulanan Dampinge Karşı Vergiler 5 Yıl Daha Uzatıldı


Resmi Gazete'de 20 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan 2018/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında, Güney Kore ve Endonezya menşeli “poliesterlerden sentetik devamsız lifler (poliester elyaf)" (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 5503.20.00.00.00) ithalatında 16/5/2012 tarihinden bu yana uygulanmakta olan antidamping vergilerinin 5 yıl daha aynı oranlarda devamına karar verilmiştir.

Dampinge karşı vergilere tabi ülkeler, firmalar ve vergi oranları şu şekildedir:

Güney Kore: Tüm firmalar (%6,20)

Endonezya: P.T. Indorama Synthetics Tbk (%6,20), Diğerleri (%12)

Söz konusu dampinge karşı vergiler, yukarıda belirtilen tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

#Endonezya #GüneyKore #polyester #Polyesterelyaf

40 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Polyester elyaf ithalatında korunma önlemi uygulanmasına ilişkin 4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24 Ağustos 2021 tarih ve 31578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Karar kapsamında, 550