top of page
Ara

Polyester elyaf ithalatında korunma önlemi

Polyester elyaf ithalatında korunma önlemi uygulanmasına ilişkin 4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24 Ağustos 2021 tarih ve 31578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


Söz konusu Karar kapsamında, 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan polyester elyaf ithalatında, Karar'ın yayımını izleyen otuzuncu günden itibaren ilk yıl 0,060, ikinci yıl 0,058 ve üçüncü yıl 0,056 USD/Kg "ek mali yükümlülük" tahsil edilecektir.


Bahse konu Karar ile ayrıca gelişmekte olan bazı ülkelerden yapılan ithalatta tarife kontenjanı açılmış olup, tarife kontenjanı kapsamı ithalat miktarı 16593 ton olarak belirlenmiştir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page