top of page
Ara

Polyester iplik ithalatında geçici vergiler


Ekonomi Bakanlığı, 25 Şubat 2017 tarihinde “poliesterlerden kısmen çekimli iplik” (GTP 5402.46) için başlattığı önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma devam ederken, söz konusu soruşturma tamamlanıncaya kadar geçerli olmak üzere geçici önlem uygulanmasına karar verdi. Bu kapsamda, Çin Halk Cumhuriyeti'ne 263 USD/Ton, Hindistan'a %10,15, Malezya'ya 138 USD/Ton, Endonezya'ya 120 USD/Ton, Tayvan'a %14,3, Tayland'a %18,85 ve Vietnam'a %36,28 olmak üzere geçici antidamping vergileri yürürlüğe konuldu.

#iplik #Çin #Hindistan #Malezya #Endonezya #Tayvan #Tayland #Vietnam

50 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca 27 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/6 sayılı Tebliğ'de, yürürlük süresinin dolması ve bu sürenin dolmasından önce yerli üreticilerce verginin devamı için ba

bottom of page