Ara

PVC Yer Kaplamaları İthalatında Gözetim


T.C. Ekonomi Bakanlığı'nca 19 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, PVC yer kaplamaları ithalatında birim gümrük kıymeti 5 USD/Kg tutarında gözetim uygulanmasına karar verilmiştir. Tebliğ kapsamı ürünler şu şekildedir:

3918.10.10.00.11 PVC yer kaplamaları

3918.10.90.00.19 Diğerleri

Bakanlık tebliğinde, söz konusu önlemin AB menşeli ürünlere uygulanmayacağı, ayrıca 18/6/2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Tebliğ No: 2010/5) yürürlükten kaldırıldığı ifade edilmiştir. Konuyla ilgili tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

#PVCyerkaplamaları

0 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Polyester elyaf ithalatında korunma önlemi uygulanmasına ilişkin 4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24 Ağustos 2021 tarih ve 31578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Karar kapsamında, 550