top of page
Ara

PVC Yer Kaplamaları İthalatında Gözetim


T.C. Ekonomi Bakanlığı'nca 19 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, PVC yer kaplamaları ithalatında birim gümrük kıymeti 5 USD/Kg tutarında gözetim uygulanmasına karar verilmiştir. Tebliğ kapsamı ürünler şu şekildedir:

3918.10.10.00.11 PVC yer kaplamaları

3918.10.90.00.19 Diğerleri

Bakanlık tebliğinde, söz konusu önlemin AB menşeli ürünlere uygulanmayacağı, ayrıca 18/6/2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Tebliğ No: 2010/5) yürürlükten kaldırıldığı ifade edilmiştir. Konuyla ilgili tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page