top of page
Ara

Sentetik İplik İthalatına Korunma Önlemi Getirildi

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 22 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2019/2) kapsamında, 5402.31, 5402.32, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan "naylon veya diğer poliamidlerden iplik" ithalatında korunma önlemi uygulamaya konulmuştur.


Korunma önlemi çerçevesinde ithal edilecek ürünlere uygulanacak vergiler, 5402.31, 5402.32, 5402.51 ve 5402.61 pozisyonlarından ithal edilen ürünlerde, 1. yıl 0,30 USD/Kg, 2. yıl 0,29 USD/Kg, 3. yıl 0,28 USD/Kg; 5402.45 pozisyonundan ithal edilen ürünlerde, 1. yıl 0,10 USD/Kg, 2. yıl 0,09 USD/Kg, 3. yıl 0,08 USD/Kg olarak belirlenmiştir.


#iplik #safeguard

8 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca 27 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/6 sayılı Tebliğ'de, yürürlük süresinin dolması ve bu sürenin dolmasından önce yerli üreticilerce verginin devamı için ba

bottom of page