Ara

Sentetik İplik İthalatına Korunma Önlemi Getirildi

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 22 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2019/2) kapsamında, 5402.31, 5402.32, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan "naylon veya diğer poliamidlerden iplik" ithalatında korunma önlemi uygulamaya konulmuştur.


Korunma önlemi çerçevesinde ithal edilecek ürünlere uygulanacak vergiler, 5402.31, 5402.32, 5402.51 ve 5402.61 pozisyonlarından ithal edilen ürünlerde, 1. yıl 0,30 USD/Kg, 2. yıl 0,29 USD/Kg, 3. yıl 0,28 USD/Kg; 5402.45 pozisyonundan ithal edilen ürünlerde, 1. yıl 0,10 USD/Kg, 2. yıl 0,09 USD/Kg, 3. yıl 0,08 USD/Kg olarak belirlenmiştir.


#iplik #safeguard

8 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör