top of page
Ara

Seramik Karolar ve Sıhhi Tesisat Malzemeleri İthalatında Gözetim


T.C. Ekonomi Bakanlığı, Resmi Gazete'de 16 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan 2018/5 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, Seramik Karolar ve Sıhhi Tesisat Malzemeleri ithalatında, ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulanmasına karar vermiştir.

Gözetime tabi ürünler ve Asgari Birim Gümrük Kıymeti (USD/Ton) şu şekildedir:

6907.21.00.00.00 Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı % 0,5’i geçmeyenler: 700 USD/Ton

6907.22.00.00.00 Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı % 0,5’i geçen fakat %10’u geçmeyenler: 700 USD/Ton 6907.23.00.00.00 Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı % 10’u geçenler: 700 USD/Ton

6907.30.00.00.00 Mozaik küpler ve benzerleri (6907.40 alt pozisyonundakiler hariç): 1.500 USD/Ton

6907.40.00.00.00 Bitirme seramikleri: 700 USD/Ton

6910.10.00.00.00 Porselenden olanlar: 2.500 USD/Ton

6910.90.00.00.00 Diğerleri: 1.500 USD/Ton

Söz konusu tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. (18/5/2013 tarihli ve 28651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/8) yürürlükten kaldırılmıştır.)

31 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page