Ara

Seramik Karolar ve Sıhhi Tesisat Malzemeleri İthalatında Gözetim


T.C. Ekonomi Bakanlığı, Resmi Gazete'de 16 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan 2018/5 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, Seramik Karolar ve Sıhhi Tesisat Malzemeleri ithalatında, ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulanmasına karar vermiştir.

Gözetime tabi ürünler ve Asgari Birim Gümrük Kıymeti (USD/Ton) şu şekildedir:

6907.21.00.00.00 Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı % 0,5’i geçmeyenler: 700 USD/Ton

6907.22.00.00.00 Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı % 0,5’i geçen fakat %10’u geçmeyenler: 700 USD/Ton 6907.23.00.00.00 Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı % 10’u geçenler: 700 USD/Ton

6907.30.00.00.00 Mozaik küpler ve benzerleri (6907.40 alt pozisyonundakiler hariç): 1.500 USD/Ton

6907.40.00.00.00 Bitirme seramikleri: 700 USD/Ton

6910.10.00.00.00 Porselenden olanlar: 2.500 USD/Ton

6910.90.00.00.00 Diğerleri: 1.500 USD/Ton

Söz konusu tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. (18/5/2013 tarihli ve 28651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/8) yürürlükten kaldırılmıştır.)

#Seramik #Karolar #SıhhiTesisat

24 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Polyester elyaf ithalatında korunma önlemi uygulanmasına ilişkin 4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24 Ağustos 2021 tarih ve 31578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Karar kapsamında, 550