top of page
Ara

Yunanistan menşeli/çıkışlı sentetik/suni liflerden kumaş ithalatında anti-damping vergisi

T.C. Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli ürünlere uygulanan antidamping vergisinin etkisiz kılındığı gerekçesiyle, Yunanistan menşeli “sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat” ve “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına Çin için yürürlükte bulunan oranlarda vergi uygulamaya karar vermiştir.


Söz konusu Bakanlıkça 7 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/15)" çerçevesinde yürürlüğe konulan vergi oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:


54.07 (Tebliğ eki liste kapsamı elastiki, astarlık kumaş

vb. ürünler)...................................................................%70,44 (110 gr/m2 ağırlığının üstü için)

%21,13 (110 gr/m2 ağırlığı ve altı için)


55.13 Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat

(ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gramı

geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık

sentetik devamsız lif içerenler)....................................................................%44


55.14 Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat

(ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gramı geçen

esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik

devamsız lif içerenler)...................................................................................%44


55.15 Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat................%44


55.16 Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat.................................%44#kumaşlar #mensucat #suni #sentetik #önleminetkisizkılınması #antidamping #Yunanistan #Çin

70 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Ticaret Bakanlığı'nca 20 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/21 sayılı Tebliğ çerçevesinde, 6911.10 gümrük tarife pozisyonunda yer alan Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası ürünleri ile

bottom of page