top of page

Profi Danışmanlık, anti-damping, sübvansiyonlar, korunma önlemleri, gözetim, dış ticaret danışmanlığı, koçluk hizmetleri alanlarında faaliyet göstermektedir.

Firmamız, alanında 20 yıldan fazla T.C. Ticaret Bakanlığı (eski adıyla T.C. Ekonomi Bakanlığı) ve özel sektör iş deneyimine sahip uzmanlarıyla şirketler ve kamusal/yarı kamusal kuruluşlara profesyonel hizmet sunmaktadır.

Dr. DEVRİM YAĞMUR

Danışman (Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları)

23 yıl süreyle T.C. Ekonomi Bakanlığı’nda (eski HDTM ve Dış Ticaret Müsteşarlığı) Dış Ticaret Uzmanı, Şube Müdürü ve Ticaret Müşaviri olarak görev yapmıştır. Ticaret politikası önlemleri (anti-damping, sübvansiyonlar) alanında yerli mevzuatın hazırlanması ve yürütülmesi çalışmalarında aktif rol almıştır. Ayrıca, Anlaşmalar (T.C. Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü) ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmazlıkların Halli (dispute settlement) konularında deneyim sahibidir. 2003-2006 yılları arasında Almanya’da T.C. Berlin Büyükelçiliği Ticaret Müşavir Yardımcılığı, 2010-2014 yılları arasında Belarus’ta T.C. Minsk Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği görevlerini yürütmüştür.

2015 yılında T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan kendi isteği ile ayrılan Devrim Yağmur, 6 ay süreyle FTC Danışmanlık firmasında danışmanlık yapmış, 2016 yılı Şubat ayında Profi Danışmanlık'ı kurmuştur.

Devrim Yağmur, Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümü mezunu olup (1992), 1999 yılında yüksek lisans (MBA) (CGU Peter F. Drucker Graduate School of Management), 2019 yılında doktora (Hacettepe Üniversitesi, TAE) derecesi almıştır. İngilizce ve Rusça bilir.

BARIŞ UYANIK 

Yetkili Gümrük Müşaviri

Gümrük danışmanı Barış Uyanık, gümrük konularında Profi Danışmanlık çözüm ortağıdır.

 

Kariyerine 1994 yılında üniversite öğrencisi iken gümrük stajyeri olarak başladı. 1998 yılında Gümrük Müşavir Yardımcısı, 2006 yılında T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı tarafından açılan sınavda başarılı olarak Gümrük Müşaviri İzin Belgesi’ni almıştır. Türkiye gümrük mevzuatı ve uygulaması alanında geniş bilgi ve deneyime sahiptir.

 

Hali hazırda Yeminli Gümrük Müşavirliği yapmakta olup, İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği’nde iki dönem Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerini yürütmüştür. Ayrıca, Serbest Bölgeler Mevzuatı, Dahilde İşleme Mevzuatı, Yatırım Teşvik Mevzuatı, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi, ATR Dolaşım Belgeleri Mevzuatı, EUR.1 Menşe Belgeleri Mevzuatı, Geçici ihracat-Hariçte İşleme Mevzuatı, NCTS-T1-Yetkilendirilmiş Yükümlü Mevzuatı, Antrepo Mevzuatı, Basitleştirilmiş Usul Uygulamaları ve OKS Belgeleri Mevzuatı, Nihai Kullanım Uygulamaları ve 5 sayılı (suspension list) liste uygulamaları, Geçici İthalat Rejimi Mevzuatı ve tüm gümrük mevzuatı ile gümrük mevzuatına ilişkin iktisadi ve ticari konularda eğitim vermektedir.

 

Barış Uyanık, Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu olup (1995), Gediz Üniversitesi’nden MBA derecesi almıştır.

K. KAAN SÜRMELİ

Dış Ticaret Uzmanı

K. Kaan Sürmeli, ihracat teşvikleri ve e-ihracat konularında Profi Danışmanlık çözüm ortağıdır.

Bankacılık sektöründe özellikle fon yönetimi ve yatırım uzmanlığı alanlarında Bankacılık Uzmanı olarak görev aldıktan sonra 1994 yılında  Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na kariyer uzmanı olarak geçiş yapmıştır. Eski Ekonomi Bakanlığı'nda (daha evvel Dış Ticaret Müsteşarlığı, şimdiki adıyla T.C. Ticaret Bakanlığı) Uzman, Şube Müdürü ve "Lojistik, Dış Yatırımlar, Hizmet Ticareti" ve "Uzak Doğu Ülkeleri" Daire Başkanlıkları ile yurt dışında İslamabad Ticaret Müşaviri ve son olarak da Türkiye'nin bir numaralı ticaret partneri olan Almanya'da Berlin Ticaret Müşaviri görevlerini üstlenmiştir. Bilahare, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı görevini üstlenen K. Kaan SÜRMELİ, özel sektörün en üst kuruluşu olan TOBB'da Türk firmalarının uluslararası pazarlara giriş çalışmalarını yönlendirmiştir.  

 

K. Kaan SÜRMELİ, özellikle ihracatta devlet yardımları, e-ihracat ve pazara giriş alanlarındaki 27 yıllık deneyim ve uzmanlığını birleştirerek, Türk fimalarına, yurt dışı  pazarlarlara girişte bugüne kadar izledikleri klasik modeller dışında, e-ihracat ve perakende kümelenmeleri  yoluyla, çok küçük bütçelerle, çok daha kısa sürede, yurt dışında ayrıca şirket kurmadan etkin olacakları yeni ve modern pazara giriş modelleri oluşturmaktadır. Ayrıca, söz konusu çalışmalarla birlikte ihracat teşvikleri konusunda uzman danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan K.Kaan SÜRMELİ, daha sonra T.C. Ziraat Bankası Bankacılık Okulu ve British Chartered Insurance Institute'dan mezun olmuştur.

SEÇKİN YAĞMUR 

Medya-Tanıtım Uzmanı

Profi Danışmanlık tanıtım uzmanı Seçkin Yağmur, alanında 10+ yıllık medya tecrübesiyle firmamızın bu alandaki çözüm ortağıdır. Seçkin Yağmur, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. 

SEMRA YAĞMUR

Ortak

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

  • Dürüstlük ve Güvenilirlik

  • Uzmanlık

  • Müşteri Gizliliği

  • Çıkar Çatışmasından Kaçınma

  • Sorumluluk

bottom of page