top of page

Antidamping, Sübvansiyonlar, Korunma Önlemleri

Antidamping vergileri, telafi edici önlemler ve korunma önlemleri, gümrük vergilerine ilave olarak, belirli ürün veya ürün grubu bazında yerli üreticileri korumak amacıyla uygulanmaktadır. Antidamping vergileri ve telafi edici vergiler, belirli bir ürün/ürün grubu ithalatına karşı ve soruşturmaya muhatap ülkede yerleşik ihracatçı firmalar bazında tespit edilmektedir.

 

Antidamping vergileri, kendi iç pazarından daha düşük fiyatla dış pazarlarda pazar payını artıran ülke/firmalara karşı alınan önlemler olarak düşünülebilir. Telafi edici vergiler, devletçe verilen sübvansiyon(lar)dan yararlanan ülke/firmalara karşı alınan önlemlerdir.

Yerli endüstriye bu vergilerle sağlanan koruma uzun sürelidir. Ancak, korumanın düzeyinin tespitinde başvuran tarafın elinde de teknik imkanlar mevcuttur. Bu imkanların etkili ve doğru kullanımı için danışmanlık alınması gerekir.

 

Söz konusu önlemler, hem yerli hem de uluslararası mevzuat temelinde, karmaşık teknik kurallara tabi olarak ortalama 1 yıl boyunca yürütülen soruşturma neticesinde alınmaktadır. Profi Danışmanlık, bu alanda Türkiye'nin önde gelen danışmanlık firmasıdır.

 

Profi Danışmanlık uzmanları, yerli mevzuat, uluslararası mevzuat (özellikle antidamping, sübvansiyonlar, korunma önlemleri anlaşmaları), DTÖ içtihatları, marj hesaplamaları ve diğer teknik kurallar, yerli sanayi ekonomik göstergelerinin analizi gibi hususlarda 20 yıldan fazla tecrübe ve birikime sahiptir.

BAŞVURULAR

 

Profi Danışmanlık, yerli firmaların antidamping veya sübvansiyon başvurularının sağlam bir temelde hazırlanmasına ve mümkün olan en iyi korumanın sağlanmasına yardımcı olur. İthalatın ayrıntılı analizi, yerli endüstri başvuru şartları ve ekonomik göstergeleri, yerli ve uluslararası mevzuata uygun, teknik olarak güçlü biçimde ortaya konur.

YURTDIŞI SORUŞTURMALARDA SAVUNMA

 

Profi Danışmanlık, yerli firmaların antidamping veya sübvansiyon savunmalarının etkili ve doğru biçimde yapılmasına yardımcı olur. Müşteri bilgilerinin gizliliğinin korunmasında ve müşterinin sağlaması gerekli bilgilerin temininde aracı rol oynar. Müşteriye karşı soruşturma yürüten yabancı devletin uluslararası mevzuat ve teknik kurallara uygunluğunu denetler. Gerektiğinde DTÖ kuralları açısından kendi danışman ağından yararlanır.

Antidamping ve telafi edici vergi (sübvansiyon), soruşturmalarında, ihracatçı firmalar soruşturma sürecine dahil olmalıdır. Her bir ihracatçı firma, vergi uygulaması beklenen (soruşturma başlatan) ülke pazarında varolmak istiyorsa, istenen bilgileri yeterince, uygun şekilde ve zamanında temin etmelidir (teknik terimle, "işbirliği yapmalıdır"). Aksi durumda, yüksek bir vergi oranına maruz kalacak, o pazarda rekabet şansını yitirecektir.

Haklarında soruşturma yürütülen bazı ihracatçı firmalar, hedef pazarda (yani soruşturma açan ülkenin iç pazarı) kontrol sağlamak veya rekabet avantajı elde etmek amacıyla, kendi ülkelerindeki diğer ihracatçıların soruşturmalarda yer almasını istemeyebilmektedir.

KORUNMA ÖNLEMLERİ

Korunma önlemleri, yerli sanayinin, artan ithalat dolayısıyla ciddi zarar ve/veya zarar tehdidine maruz kaldığı durumlarda, devletçe "tüm ülkelere karşı" uygulanan vergi veya kota gibi önlemleri ifade etmektedir.

Korunma önlemlerine başvuru için ilgili endüstrinin içinde bulunduğu özel koşullar ve ithalat durumu ayrıntılı biçimde incelenmelidir. Aksi takdirde, soruşturma başvurusundan istenilen sonuç alınamayabilir. Örneğin, cep telefonları için başlatılan korunma önlemi soruşturması kapatılmıştı.

Profi Danışmanlık, korunma önlemi soruşturması başvurusu için yerli firmalara, ayrıca yabancı ülkelerce açılan soruşturmalarda yerli firma/sektör dernekleri/birliklere danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Antidamping
Disticaret

Dış Ticaret Danışmanlığı

İhracata veya ithalata ilişkin faaliyetlerde, doğru adımları atmak, gerektiğinde tedbir alabilmek, uygun zamanlama ve prosedürel yaklaşım, firmanızı olası ciddi zararlardan koruyacağı gibi, firmanızın karlılığını da artıracaktır.

İthalat önlemleri (antidamping, sübvansiyonlar, korunma, gözetim, ek vergiler, önlemin etkisiz kılınması, ürün güvenliği), ithalat, ihracat, serbest ticaret anlaşmaları gibi dış ticarete ilişkin konularda, firma ihtiyaçlarına göre belirlenen danışmanlık hizmeti sunmaktayız. 

bottom of page