top of page
Ara

Boru Bağlantı Parçaları İthalatında Uygulanan Dampinge Karşı Vergiler 5 Yıl Daha Uzatıldı


Resmi Gazete'de 21 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan 2018/15 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Endonezya, Hindistan ve Tayland menşeli "Boru Bağlantı Parçaları" (Gümrük Tarife Pozisyonu 7307.19) ithalatında 22/5/2012 tarihinden bu yana uygulanmakta olan dampinge karşı vergilerin 5 yıl daha aynı oranlarda devamına karar verilmiştir.

Dampinge karşı vergilere tabi ülkeler, firmalar ve vergi oranları şu şekildedir:

Çin: Tüm firmalar (800 USD/Ton)

Brezilya: Tüm firmalar (400 USD/Ton)

Bulgaristan: Tüm firmalar (400 USD/Ton)

Endonezya: PT. TRI Sinar Purnama Foundry (253 USD/Ton), Diğerleri (400 USD/Ton)

Hindistan: Jainsons Industries (305 USD/Ton), Diğerleri (400 USD/Ton)

Tayland: BIS Pipe Fitting Industry Company Ltd. (147 USD/Ton), Diğerleri (400 USD/Ton)

Söz konusu dampinge karşı vergiler, yukarıda belirtilen tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

#Brezilya #Çin #Bulgaristan #Endonezya #Hindistan #Tayland #Borubağlantıparçaları

1 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca 27 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/6 sayılı Tebliğ'de, yürürlük süresinin dolması ve bu sürenin dolmasından önce yerli üreticilerce verginin devamı için ba

bottom of page