Ara

Boru Bağlantı Parçaları İthalatında Uygulanan Dampinge Karşı Vergiler 5 Yıl Daha Uzatıldı


Resmi Gazete'de 21 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan 2018/15 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Endonezya, Hindistan ve Tayland menşeli "Boru Bağlantı Parçaları" (Gümrük Tarife Pozisyonu 7307.19) ithalatında 22/5/2012 tarihinden bu yana uygulanmakta olan dampinge karşı vergilerin 5 yıl daha aynı oranlarda devamına karar verilmiştir.

Dampinge karşı vergilere tabi ülkeler, firmalar ve vergi oranları şu şekildedir:

Çin: Tüm firmalar (800 USD/Ton)

Brezilya: Tüm firmalar (400 USD/Ton)

Bulgaristan: Tüm firmalar (400 USD/Ton)

Endonezya: PT. TRI Sinar Purnama Foundry (253 USD/Ton), Diğerleri (400 USD/Ton)

Hindistan: Jainsons Industries (305 USD/Ton), Diğerleri (400 USD/Ton)

Tayland: BIS Pipe Fitting Industry Company Ltd. (147 USD/Ton), Diğerleri (400 USD/Ton)

Söz konusu dampinge karşı vergiler, yukarıda belirtilen tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

#Brezilya #Çin #Bulgaristan #Endonezya #Hindistan #Tayland #Borubağlantıparçaları

1 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Polyester elyaf ithalatında korunma önlemi uygulanmasına ilişkin 4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24 Ağustos 2021 tarih ve 31578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Karar kapsamında, 550