top of page
Ara

Dökme demirden boru bağlantı parçaları İthalatında Gözetim


19 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/12 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, 7307.19 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan dökme demirden boru bağlantı parçaları ithalatında birim gümrük kıymeti 2,5 USD/Kg tutarında gözetim önlemi karar verilmiştir. Konuyla ilgili tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğde, AB menşeli ürünlerin muaf tutulduğu, ayrıca 29/12/2010 tarihli ve 27800 altıncı mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Tebliğ No: 2010/10) yürürlükten kaldırıldığı ifade edilmektedir.

#Borubağlantıparçaları

3 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca 27 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/6 sayılı Tebliğ'de, yürürlük süresinin dolması ve bu sürenin dolmasından önce yerli üreticilerce verginin devamı için ba

bottom of page