Ara

Dökme demirden boru bağlantı parçaları İthalatında Gözetim


19 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/12 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, 7307.19 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan dökme demirden boru bağlantı parçaları ithalatında birim gümrük kıymeti 2,5 USD/Kg tutarında gözetim önlemi karar verilmiştir. Konuyla ilgili tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğde, AB menşeli ürünlerin muaf tutulduğu, ayrıca 29/12/2010 tarihli ve 27800 altıncı mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Tebliğ No: 2010/10) yürürlükten kaldırıldığı ifade edilmektedir.

#Borubağlantıparçaları

3 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Polyester elyaf ithalatında korunma önlemi uygulanmasına ilişkin 4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24 Ağustos 2021 tarih ve 31578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Karar kapsamında, 550