top of page
Ara

Dökme demirden boru bağlantı parçaları İthalatında Gözetim


19 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/12 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, 7307.19 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan dökme demirden boru bağlantı parçaları ithalatında birim gümrük kıymeti 2,5 USD/Kg tutarında gözetim önlemi karar verilmiştir. Konuyla ilgili tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğde, AB menşeli ürünlerin muaf tutulduğu, ayrıca 29/12/2010 tarihli ve 27800 altıncı mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Tebliğ No: 2010/10) yürürlükten kaldırıldığı ifade edilmektedir.

4 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page