Ara

Polietilen tereftalat ithalatında ilave vergi şeklinde korunma önlemi


T.C. Ekonomi Bakanlığı, Resmi Gazete'de 28 Ekim 2017 tarihinde yayımlanan 2017/11 sayılı tebliğ kapsamında, "polietilen tereftalat (GTİP 3907.61.00) ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi yürürlüğe koymuştur. Söz konusu vergi (ek mali yükümlülük), birinci dönemde (8 Kasım 2017-7 Kasım 2018) %6,40, ikinci dönemde (8 Kasım 2018-7 Kasım 2019) %6,20, üçüncü dönemde (8 Kasım 2019-7 Kasım 2020) %6,00 olarak uygulacaktır. Gelişmekte olan ülkeler söz konusu önlemden muaf tutulmuştur. Korunma önlemi, bu ülkeler dışında tüm ülkelerden yapılacak ithalatı kapsamakta olup, ilgili tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

#polietilentereftalat

6 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Polyester elyaf ithalatında korunma önlemi uygulanmasına ilişkin 4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24 Ağustos 2021 tarih ve 31578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Karar kapsamında, 550